06 48408419            info@recraft.nl            Rob van den Eshof          BIG 79064529504

TARIEVEN 2020:

Screening van de zorgvraag o.b.v. 45 minuten: vrijblijvend
Doel: het inventariseren van de klacht.
Uitkomst: Alleen advies voor dagelijks leven of starten behandeltraject ( Regular Fysiotherapie of Sportfysiotherapie) of doorsturen naar huisarts of andere specialist

Intake o.b.v. 45 minuten : €55,-
Doel: Het verder uitzoeken van de oorzaken van de klacht(en) en onderliggende persoonlijke doelstelling(en) (wat wil je weer kunnen wat door de klacht(en) verhinderd wordt). Hierbij kunnen vragenlijsten en meetinstrumenten ingezet worden om startmoment te bepalen. Verder wordt er besproken wat er nodig is om de doelstelling(en) te behalen.
Uitkomst: start van het specifieke en doelgerichte traject.

Onderdelen van het traject kunnen zijn:
Sessie Regular Fysiotherapie
o.b.v. 45 minuten: €55,-

Sessie Sportfysiotherapie o.b.v. 45 minuten: €55,-

Sessie Medical Boksen o.b.v. 45 minuten: €55,-

Sessie Kort Krachtig Klaar (soms is een korte interventie het beste voor dat moment) o.b.v. 20 minuten: €35,-

BTW-id: NL001901906B24


HIERONDER EEN OVERZICHT VAN DE VERGOEDINGEN PER ZORGVERZEKERAAR